Duurzaam Groeien Scan PSZ

Op basis van de antwoorden van Hendrikje Slager

Persoonlijk adviesrapport

Alsjeblieft: jouw unieke adviesrapport! Dit rapport gaat je helpen om jouw organisatie naar de volgende groeifase te brengen. Vergelijk je organisatie eens met een fonkelnieuwe bolide: je wil graag een eerste blik onder de motorkap, zien hoe alles werkt. Dit rapport geeft je die eerste blik. Het is een eerste stap naar duurzame groei dankzij deze inzichten en tips!

Dit rapport gaat in op de 6 belangrijkste onderdelen van de ‘motor’ die jullie organisatie aandrijft, 6 aandachtsgebieden waar jij je op kunt richten. Je ziet in één oogopslag waar de grootste verbeterkansen zitten. Het is precies deze blik onder de motorkap die jouw organisatie ècht wendbaar maakt en duurzame groei helpt realiseren.

De opbouw van het rapport

The Value Office is er van overtuigd dat (datagedreven) transparantie en wendbaarheid randvoorwaarden zijn om de organisatie duurzaam door te ontwikkelen. Aan de rechterkant van dit rapport vind je de overall score van jouw afdeling of organisatie. Hoe hoger de score, hoe beter de kans om duurzaam succesvol te zijn en te blijven.

Dit rapport start met een korte toelichting op de fase waarin de organisatie zich nu bevindt. Daarna bekijken we hoe jullie de volgende groeifase kunnen bereiken.

Voor ieder onderwerp – de spreekwoordelijke motoronderdelen – zie je een korte toelichting met bijbehorend advies. Hier kun je gelijk zelf al mee aan de slag: dé brandstof voor verandering van jouw organisatie.

Rijksoverheid

De uitdagingen voor de Rijksoverheid en de partners waarmee zij samenwerkt zijn groot. De uitvoering van het klimaatakkoord, spanning op de woningmarkt, de inrichting en uitvoering van de Kinderopvangtoeslag, de positie van flexwerkers. Het is slechts een kleine greep uit de diverse thema’s die nu en in de toekomst van belang zijn om aan te werken.

Grote uitdagingen brengen ook grote kansen met zich mee.

Het beschikbaar stellen van de financiële middelen om maatregelen te treffen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde – maar geen garantie voor succes. Het bepalen van de thema’s waar deze budgetten aan worden besteed en de inzet van de passende middelen voor de uitvoering bepalen uiteindelijk het resultaat. Buzzwords als digitalisering, automatisering, Lean en Agile vliegen je dagelijks om de oren.

Efficiënt werken is vandaag de dag nog urgenter. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat het geen buzzword blijft, maar écht bijdraagt aan efficiëntie-slagen? En hoe meet je dat? Door de transparantie en wendbaarheid binnen de Rijksoverheid te vergroten kan een werkwijze worden gerealiseerd die een duurzaam antwoord geeft op de diverse uitdagingen. Deze werkwijze stelt de Rijksoverheid in staat het beoogde resultaat te behalen door niet alleen de juiste dingen te doen maar ook de dingen juist te doen!

Transparantie

Ruim voldoende transparant

Wendbaarheid

Ruim voldoende wendbaar

Organisatie

Groeifase

De crisis waar je in terecht komt aan het einde van de organisatiefase noem je ook wel de zelfbesturingscrisis. Om de groei vast te houden is het zaak om te organiseren en te structureren. Dit kun je doen door een organisatiestructuur door te voeren die duidelijk het product of de dienst die je levert scheidt van proces- en randzaken en de kennis die dat met zich mee brengt. Daarbij hoort dat je deze zaken gaat delegeren bij andere medewerkers / managers, zodat jij je kunt focussen op de groei.

Strategie en doelen

Transparantie

Wat een goede start! Door zaken beschreven te hebben is het mogelijk om richting te geven en keuzes te maken. Door medewerkers mee te nemen in de missie, visie en strategie ontstaat betrokkenheid. Door deze betrokkenheid zijn medewerkers meer geneigd om mee te denken en bij te dragen aan de realisatie van de doelen. Als dit je goed af gaat ben je zeker toe aan de volgende stap. Ons advies is om de doelen concreet en meetbaar te maken, deze transparantie zorgt ervoor dat je de voortgang periodiek kan bijhouden.

Wendbaarheid

Een periodieke analyse is al super. Ons advies is om dit als gewenning in te bouwen, gewenning om de voortgang te analyseren, zodat je nóg sneller bij kan sturen en van richting kan veranderen. Dit maakt de organisatie nóg wendbaarder en klaar voor continue verandering, verandering is immers de enige constante in de huidige markt waar klanten veel van je vragen.

Klanten

Transparantie

Stop met aannames! Klantfeedback is gratis en stelt je in staat om je product of dienst te verbeteren. Dat klanten uit eigen beweging feedback geven of reviews achterlaten is al mooi op zich. Maar is die feedback kwalitatief voldoende? Stel je de juiste -niet suggestieve- vragen en is het representatief genoeg om écht iets mee te doen? Vergroot de kans op waardevolle feedback door dit zelf actief en zo concreet mogelijk op te vragen!

Wendbaarheid

Aan de top blijven is moeilijker dan aan de top komen. Dus scherpte is en blijft geboden! Klantwensen veranderen continue, net als jouw concurrenten. Blijf hier dus aandacht aan besteden en verbeter continue!

Mensen

Transparantie

Zorg dat het voor íedereen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is in de organisatie! Iedereen draagt immers een steentje bij aan het succes. Dit kun je doen door het op een goede én leuke manier te delen, bijvoorbeeld door een organisatiestructuur te maken of een drijfveren test af te nemen met de hele groep. Hierdoor kan je je organisatie efficienter en effectiever inrichten. Wellicht blijven er nu wel belangrijke taken onderbelicht?

Wendbaarheid

Het lijkt erop dat alle ingredienten er zijn om medewerkers maximaal te laten bijdragen aan het behalen van de successen van de organsatie! Je hebt een grote kans dat je hiermee de aansluiting op de ontwikkelingen in de markt weet vast te houden. De omstandigheden kunnen in een snel tempo veranderen. Het is dus zaal om conitnue bezig te blijven met de tevredenheid van de medewerkers om tijdig op belangrijke verbeterkansen te acteren!

Processen

Transparantie

Het lijkt erop dat de basis staat om je organisatie snel en slim ( (o.a. met lagere kosten) te laten groeien. Goed beschreven processen zijn randvoorwaardelijk om te standaardiseren waar nodig, helpen om (nieuwe) medewerkers snel op weg te helpen én stellen je in staat om gericht je product of dienst te verbeteren.

Wendbaarheid

De wereld om een organisatie heen verandert continue, denk aan technische ontwikkelingen, regelgeving of de klantvraag. Ons advies is kijk hoe je hier continue aandacht aan zou kunnen geven. Door de processen zo snel mogelijk up to date te maken zorg je dat je product of dienst mee gaat met de verandering. En dít zorgt ervoor dat de kans op succes vele male hoger is dan dat van je concurrenten! Plan een gratis afspraak in om hier nóg meer groeipotentie uit te halen!

Rapportages

Transparantie

Vandaag de dag is data onwijs belangrijk. Rapportages op basis van data zijn overal te vinden, denk bijvoorbeeld aan je energieverbruik, je dataverbruik of de schoolrapporten van de kids! Dus waarom niet in je organisatie? Zonder goede inzichten op basis van data laat je groeikansen liggen, zonde! Rapportages hoeven niet ingewikkeld te zijn. Begin klein en start met het verzamelen van beschikbare data en structureer het in een simpele tool als Excell. Deze informatie kan vaak al verrassende inzichten geven. Door dit regelmatig bij te werken blijven de inzichten actueel en kan je veranderingen vroeg constateren en kun je daar op acteren!

Wendbaarheid

Los van het feit dat je nu over de data beschikt, gaat het er natuurlijk om wat je ermee doet! Het lijkt erop dat je de rapportages vooral gebruikt om te kijken hoe het met de organisatie gaat. Rapportages stellen je óók in staat om vooruit en naar buiten te kijken. Ons advies is om te onderzoeken of je over de juiste data beschikt om de rapportages ook te kunnen gebruiken als stuurmiddel.

Digitalisering

Transparantie

Werkt de organisatie intern en naar buiten toe nog vaak met papier dan kan dat flinke kosten met zich meebrengen. Zonde! Daarnaast verwachten medewerkers en klanten dat de organisatie de dienstverlening digitaal ondersteunt. Zeker gelet op de toekomstige klanten, generaties als Millenials en GenZ. Maar ook de moderne bedrijven waar je wellicht mee wil samenwerken. Deze verwachten ontzorgt te worden en snel of zelfs ‘on demand’ over zaken te beschikken. Zonder digitalisering loop je deze doelgroep (op termijn) of partnerships mis. Ons advies is om zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan om onnodige kosten te voorkomen én je groeikans duurzaam te vergroten.

Wendbaarheid

Naast digitalisering is automatisering ook een belangrijke factor om snelheid te kunnen maken. Door automatisering wordt het bedrijf in staat gesteld om veranderingen nóg sneller en kostenefficiënter kan veranderen. Hierdoor kan je de blijvend laten aansluiten op de veranderende klantwens. En is jouw kans op succes hoger als dat van je concurrenten!

Maak de volgende stap

Natuurlijk helpen wij je graag verder. Door samen aan de slag te gaan met de kansen die er liggen voor jouw organisatie. Bekijk de reviews op onze site om over de ervaringen te lezen van organisaties die je voorgingen.

Nieuwsgierig geworden? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Boek deze hier direct in of via de button in je mail of bezoek onze site.

 

The Value Office, dé brandstof voor jouw continue groei!
Copyright The Value Office 2022

 

GET IN TOUCH

Stel ons gerust een vraag of maak direct een afspraak.
Always happy to help!

Algemeen

Martin Vennix

Wanda Streefkerk

Go to Top